فوتبال نوجوانان پرسپولیس - اندونزی

این بازی در سطح جوانان به صورت چهار جانبه با شرکت هشت تیم در مالزی برگزار شد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا