چند تا عكس از شو تقدیم به ستیكا

یه سوال چرا همه عكسای خوشمل مال لایتو ئه ؟؟؟؟؟؟بقیه گلابی هستن یا چغندر؟؟؟؟؟؟؟حیف نیست یكی مثل من به این خوشگلی عكسای خوشگل نداشته باشه یاشو؟؟؟؟؟؟؟؟ولی امیدوارم خوشت بیاد

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا