پس از افطار ماه رمضان، دختر نوجوانان کشته شدند

پس از ماه رمضان، نوجوانان کشته شدند. پلیس یک مظنون را برای بازجویی و قتل یک دختر 17 ساله مسلمان که پس از خروج یک مسجد شمال ویرجینیا در اوایل صبح روز یکشنبه، ربوده شد، تحت تعقیب قرار داده است. مرگ او 10 روز قبل از پایان ماه مبارک رمضان به وقوع پیوست. پلیس قتل را به عنوان یک جنایت تنفرآمیز مورد بررسی قرار نمیدهد.Teen killed leaving mosque after Ramadan prayers. Police have a suspect in custody for t

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا