شرایط جدید پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی

توضیحات آقای دکتر روغنی در مصاحبه تلویزیونی شبکه 6 سیما

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا