چالش ایموجی بارسلونا : الکس ویدال !

الکس ویدال این هفته در چالش ایموجی بارسلونا شرکت کرد . ویدال روحیات هم تیمی های خود را از طریق انتخاب شکلک نمایش داد . برای هر بازیکنی چه شکلکی ؟

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا