سیب سرخی - جواد مقدم (اگر گناه من زیاده ) مداحی ترکیبی دلنشین

همخوانی و مداحی ترکیبی فوق العاده زیبا اگر گناه من زیاده ، خدا به من حسینو داده حاج حسین سیب سرخی - کربلایی جواد مقدم - سید علی مومنی متن کرب و بلا نبر زِ یادم - جواد مقدم اگر گناه من زیاده - حسین سیب سرخی اگر گناه من زیاده

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا