آموزش آخربازی رخ قسمت دوم - بخش ۱ - آموزش پیشرفته لوسنا

استاد مهران حق شناس در این ویدئو روشهای عملی رسیدن به وضعیت لوسنا و پل زدن را نشان می دهد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا