تیزر تریلر فیلم Thor : Ragnarok

اولین تریلر Thor : Ragnarok امروز توسط مارول منتشر شده . در این تریلر نه تنها با هلا (شخصیت منفی این قسمت) آشنا می شویم بلکه می توانیم لحظه ای چند به مشاهده ی نبرد بین خداوندگار رعد با هالک شکست ناپذیر بنشینیم ...برای اطلاعات بیشتر به وبسایت melonews.ir مراجعه فرمایید

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا