6 سال؛ 6 اسطوره

فصل افسانه ها و ششمین قهرمانی برای جانلوئیجی بوفون، آندره آ بارتزالی، لئوناردو بونوچی، جروجیو کیه لینی، استفان لیخشتاینر و کلودیو مارکیزیو - Juventus.iR

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا