به مناسبت قهرمانی مجدد یوونتوس در سری آ ایتالیا

یوونتوس با برتری مقابل کروتونه برای ششمین فصل پیاپی قهرمان ایتالیا شد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا