در مقابل بدگوئی رقبا

اگر شما به خودتان و مسیرتان ایمان دارید ، می دانید در مسیری صحیح گام بر می دارید ، نه تنها نباید ناحت شوید بلکه می بایست خوشحال هم باشید و خدای خود را شکر گویید

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا