انیمیشن ببین و بساز چوبی_آموزش ساخت مدل کتابخانه با چوب

کارگردان حمید رضا میرباقری-این انیمیشن با تکنیک سه بعدی و تعداد 13 قسمت 5 دقیقه ای تولید و از شبکه های مختلف پخش شد

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا