گفتگوی لیدرهای استقلال با یاردوازدهم*بخش اول*

در این برنامه حاشیه ای *رامین همتی،افشار لفظی،مجتبی توکلی* سه تن از اعضائ کمیته مشوقین باشگاه استقلال در مورد عملکرد یکساله،حواشی و اتفاقات پیرامون لیدرهای باشگاه استقلال گفتگو می کنند!

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا