مسابقات ریس قهرمانی کشور و قهرمانی اقای محمدباقرزاده

اولین دوره مسابقات ریس قهرمانی کشور در روز ۱۵ اردیبهشت ۹۶ در محل پیست ورزشگاه ازادی تهران برگزار گردید . قهرمانی اقای محمد باقرزاده در کلاس آزاد

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا