کارتون قدیمی معاون کلانتر-زبان اصلیDeputy Dawgبرادرزاده

نام این بخش برادرزاده معاون کلانتر Deputy Dawg- Deputy Dawg Nephew است که در دهه 60 میلادی پخش شده، این مجموعه کارتون زیبا در دهه 1360 هم با دوبله فارسی در ایران پخش می شد و تکیه کلام آن "معاون کلانتر مردی که در پشت ستاره حلبیی قلبی از طلا داره" بود

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا