اسرا: تلاوت یاشار سلیمانی در مرحله نیمه نهایی اسرا

تلاوت قاری نوجوان یاشار سلیمانی در مرحله نیمه نهایی برنامه اسرا . شبکه ی قرآن و معارف سیما

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا