((سالک از اوّل سلوک تا آخر سلوک باید برای خدا کار کند))

منبع:کتاب آیین رستگاری،تالیف علّامه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی،جلسه دوم صفحه 62.((32))

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا