((سالک نباید فکر خود را در امور جزئی و کوچک متوقف کند))

منبع:کتاب آیین رستگاری،تالیف علّامه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی،جلسه اول صفحه 40 الی 42.((15))

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا