تمرین طناب زنی و بدنسازی برای کاهش وزن

در این ویدئو 20 دقیقه تمرین به صورت ترکیبی، طناب زدن و بدنسازی به منظور کاهش وزن و تناسب اندام انجام می شود

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا