محمود احمدی نژاد اولین تیرش را بسوی علی خامنه ای شلیک کرد !

عشقم تو برو ما پشتتيم يا مرگ يا مموتى! بچه ها بياييد از خودشون برعليه خودشون استفاده كنيم

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا