پرواز دو کوادکوپتر سایما X5C توسط یک رادیو کنترل

کوادکوپتر های سایما با رادیوکنترلهای یکدیگر قابل کنترل هستند ... این ویدیو را حتما ببینید :))) ---------------------------------- www.syma-iran.com

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا