سیاست دولت یازدهم باعث سختی معیشت مردم شد

مصطفی میرسلیم در برنامه «پاسخ به ایرانیان خارج از کشور» از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم که منجر به افزایش واردات کالاهای خارجی و رشد بیکاری در کشور شد، انتقاد کرد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا