آموزش اوکمی در جیسن کاراته 2

jissen_ukemi اوکمی در جیسن کاراته 1- اوکمی یعنی الفبای جیسن کومیته 2- اوکمی یعنی چگونه زمین خوردن 3- اوکمی یعنی مصونیت و ایمنی در پرتاب شدن 4- اوکمی یعنی دوستی و آشتی با زمین 5- اوکمی یعنی حفظ سر از برخورد با زمین 6- اوکمی یعنی کسب آمادگی دفاعی 7- اوکمی یعنی توسعه و تقویت آمادگی جسمانی 8- اوکمی یعنی وقار و افتادگی 9- اوکمی یعنی احترام به توانایی رق

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا