قلعه رفتن نادرست کارپف در مسابقات شطرنج

قلعه رفتن نادرست کارپف در مسابقات شطرنج و نگاه مبهوت نیپوم نیاچی به داور به خاطر گذشت او - منبع: کانال تلگرام شطرنج رستمی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا