سوپر گل قیچی برگردون سلمان بحرانی به الفتح

گل زیبای قیچی برگردون سلمان بحرانی بازیکن تیم استقلال خوزستان در بازی امروز مقابل الفتح در دقایق پایانی بازی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا