5:38
بهترین صحنه فیلم لوگان- ایکس من 2017
2:40
بیان تضاد در مکالمات ربان انگلیسی با as if - as though
1:14
فناوری با قبر دیجیتال به قبرستان ها هم رسید!
کارتون
ورزشی
افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا